Milutin Pavlovic

Roma brugfiguur

Mijn naam is Milutin Pavlovic. Ik ben van Roma afkomst en ik groeide op in een gezin waar sprake was van multi-problematiek. Sinds 2015 zet ik mij in om Roma mannen, vrouwen en kinderen te ondersteunen om deel te nemen aan de samenleving. Daarnaast bied ik ondersteuning aan professionals die werken met Roma bij wie sprake is van een veelheid aan problemen op verschillende leefgebieden.

Roma uit Oekraïne
Hulp bij onrust in de Noodopvang


Wij, Milutin Pavlovic en Hiri Petrov, hebben vernomen dat onder de vluchtelingen uit Oekraïne zich ook Roma bevinden. Onder andere door de taalbarrière en cultuurverschillen ontstaan er problemen in de noodopvang. Wij zijn op verzoek van enkele gemeenten ook al betrokken geweest bij het oplossen van een aantal situaties.

Step-Up4Youth en Zas Angle zijn Roma-stichtingen in Lelystad en Amsterdam die zich inzetten voor sociale inclusie, participatie, integratie en emancipatie van Roma in de Nederlandse samenleving, met de focus op Roma kinderen.

Ons streven is het verbeteren van wederzijds begrip, vertrouwen en respect tussen Roma en niet-Roma, maar ook tussen Roma en “officiële instanties", waar vaak veel onbegrip en wantrouwen heerst.

Hiri Petrov is voorzitter van Step-Up4Youth en heeft jarenlang ervaringen met mediation tussen Roma en niet-Roma culturen. Zo is de stichting mediator bij situaties die spelen op een lokale school in Lelystad, maar ook tussen Roma en niet-Roma families in persoonlijke sferen.

Milutin Pavlovic is oprichter van Zas Angle en heeft jarenlang ervaring met het de-escaleren van situaties in families met multi-problematiek en met alleenstaande door Europa rondreizende Roma minderjarigen.

Wij willen onze expertise inzetten om de hulpacties voor de Oekraïense vluchtelingen te ondersteunen, met name bij de vluchtelingen met een Roma achtergrond. Step-Up4Youth en Zas Angle staan klaar om de Roma gerust te stellen en zich veilig en welkom te laten voelen in deze zware tijden. En om escalaties van problemen in de noodopvang te voorkomen en op te lossen.

Wij lichten ons aanbod en onze werkwijze graag toe in een gesprek en we horen graag waarbij wij kunnen helpen.

Met vriendelijke groet,

Hiri Petrov - Step-Up4Youth
Milutin Pavlovic - Zas Angle

Voor wie


Voor Roma mannen en vrouwen, jongeren en kinderen, families en gezinnen. En ook voor professionals.

Wat we bieden


Wantrouwen doorbreken, werelden verbinden. Door voorlichting, coaching, training, het inloopspreekuur en de helpdesk.

NIEUWS

Trots ! Op het stripboek De Geschiedenis van de Roma in Europa.


Op zoek naar informatie over de geschiedenis van de Roma, ontdekte Milutin dit stripboek in het Pools. Hij besloot het te vertalen en in februari 2021 is het stripboek in het Nederlands gepubliceerd !


Dit verhaal toont het pad dat Roma door de eeuwen heen hebben afgelegd. Van de landen in het Oosten, via het Byzantijnse Rijk, om uiteindelijk Polen en andere landen in Oost- en West-Europa te bereiken. Van enthousiast ontvangst tot assimilatiepogingen, onderdrukking en afwijzing. En ondanks de tegenslagen, de Porajmos en verwoestingen die plaatsvonden tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn de Roma niet van hun pad afgedwaald, omdat hun reis niet is volbracht.

Wij werken samen met