Voor wie


Jongeren, volwassenen, ouders en professionals

Jongeren

Ben jij op zoek naar werk, een stageplek, of wil je graag naar school maar loop je vast en weet je niet goed wat het best bij jou past? Dan kan Zas Angle jou  ondersteunen en coachen. Samen gaan we op zoek naar jouw kwaliteiten en wensen, zodat wij jouw dromen kunnen waarmaken.

Volwassenen

Zas Angle wil Roma helpen met het vinden van hun weg in de Nederlandse samenleving. Samen kijken we naar uw wensen en behoeftes en hoe deze wensen gerealiseerd kunnen worden. Het doel van Zas Angle is dat er meer Roma participeren en dat zij gebruik leren maken van de mogelijkheden die Nederland biedt.

Ouders

Het leven in twee culturen kan ervoor zorgen dat er miscommunicaties ontstaan tussen u en bijvoorbeeld de gemeente, scholen of andere instanties. Zas Angle wil ouders ondersteunen in zulke situaties, zodat u of uw kinderen de juiste hulp krijgen. Daarnaast biedt Zas Angle u de kans om uw zorgen en wensen in eigen taal uit te leggen.

Professionals

De Roma gemeenschap is een gesloten gemeenschap met eigen cultuur en tradities. Hierdoor kunnen professionals die met deze doelgroep werken vaak moeilijk aansluiting vinden. Zas Angle probeert de kloof tussen de Roma en de professionals te verkleinen door te fungeren als brugfiguur.


Daarnaast biedt Milutin (informele, niet-gecertificeerde) vertaaldiensten voor Roma afkomstig uit voormalig Joegoslavië.