Wat we bieden

Zas Angle wil wantrouwen doorbreken

De Roma gemeenschap is een minderheidsgroepering in Europa die te maken heeft met talloze problemen, zoals sociale uitsluiting, criminaliteit, armoede en discriminatie. Bepaalde Roma subgroepen leven in of vormen een gesloten gemeenschap en er is vaak sprake van wantrouwen naar de buitenwereld. Hierdoor participeren deze Roma minder in de samenleving. De reguliere hulpverlening aan deze Roma stagneert doordat professionals vaak de benodigde kennis over de Roma cultuur missen. Daarnaast ervaren professionals vaak handelingsverlegenheid.


Door het geven van voorlichting en het bieden van hulp en ondersteuning wil Zas Angle dit patroon doorbreken. Wij willen er zijn voor Roma gezinnen, mannen, vrouwen en kinderen. Dit doen wij door in individuele casussen hulp te bieden in de vorm van een coach en een ervaringsdeskundige die als positief rolmodel en bruggenbouwer met kennis van beide culturen ingezet kan worden. Het doel is beide werelden te verbinden. Daarnaast biedt Zas Angle advies, ondersteuning en een klankbord voor professionals die met Roma werken. 

1 Voorlichting

Voorlichtingsbijeenkomsten voor Roma

---


mensen uit het bedrijfsleven 5

Presentaties & workshops

Voor professionals. Kennisvermeerdering over de verschillende Roma-subgroepen, tradities, normen en waarden.

mensen uit het bedrijfs leven 1

Coaching

Individuele en systeemgerichte coaching voor Roma in samenwerking met de betrokken professionals.


Coaching on the job voor professionals die met Roma werken.

mensen uit het bedrijfsleven 3

Roma Info Centrum

Voor Roma en voor professionals: verbinden, adviseren en ondersteunen. Het Roma Info Centrum biedt een fysieke ontmoetingsruimte en inloopspreekuur voor Roma in Amsterdam. Daarnaast hebben wij een landelijke telefonische en digitale helpdesk voor zowel Roma als professionals.


Met het infocentrum gidsen we Roma in de wereld van regels, instanties en systemen. Er is hulp bij praktische vragen. Waar nodig wordt doorverwezen naar reguliere hulpverlening.


Professionals kunnen bij ons vrijblijvend advies inwinnen en met ons van gedachten wisselen.

REFERENTIES

BRUGFIGUREN


We zien dat Milutin en Alice jongeren kunnen bereiken wiens taal (vaak letterlijk, maar bijna altijd figuurlijk) de hulpverlening niet spreekt. Zij kunnen jongeren op hun gemak stellen en in hun proces helpen.

Milutin is door zijn leven en zijn als een voorbeeld voor hen. Tegelijkertijd kan hij handvatten geven aan hulpverleners, gedrag uitleggen, vragen beantwoorden. Zij zijn letterlijk een brug. Daarnaast zijn zij een gesprekspartner van ons, mogen wij leren van hun ideeën en onze ideeën toetsen en schuren. Milutin en Alice zijn een spiegel en een stimulans voor ons en we bevelen samenwerking met hen van harte aan!


Ineke van Buren

Programma manager bijzondere doelgroepen

- Leger des Heils

ERVARINGSDESKUNDIGE


Het is ontzettend belangrijk dat de stem van mensen die aan den lijve hebben meegemaakt wat mensenhandel betekent, daadwerkelijk wordt gehoord en meegenomen. De bijdrage van Milutin is hierbij essentieel. Hij is vooralsnog de enige in Nederland die zelf uit de Roma gemeenschap komt, zijn ervaringen deelt en de vertaling kan maken naar de maatschappij, opsporing en vervolging en de zorg, zodat zij handvatten krijgen aangereikt om de Roma gemeenschap beter te kunnen begrijpen en te begeleiden. Hij spreekt vanuit zijn hart en met passie. Zijn betrokkenheid is voelbaar en aanstekelijk. Het raakt mensen en zet ze in beweging. Beweging kan leiden tot positieve verandering, dat is waar het om gaat en we elkaar voor nodig hebben.


Noura Ammar

Adviseur aanpak mensenhandel

- CoMensha

ONMISBAAR


Mijn werkzaamheden bestaan uit het inhoudelijk vormgeven van behandeltrajecten van jongeren binnen de jeugdzorg plus. Binnen de Koppeling/Pinq vangen we ook Roma kinderen op. In deze trajecten werken we vaak nauw samen met Milutin. Hij is een onmisbare schakel in het behandelproces. Met hulp en ondersteuning van hem zijn we meer in staat diagnostiek te doen, kunnen we een behandeling op maat aan bieden en kunnen we komen tot een perspectief. Naast het werken met de jongere en zijn systeem, verrijkt Milutin onze kennis over de deze doelgroep. Onmisbaar en van ongekend grote waarde.


Floor 't Sas

Gz-psycholoog

- Levvel/Spirit