Roma uit Oekraïne
Hulp bij onrust in de Noodopvang


Wij, Milutin Pavlovic en Hiri Petrov, hebben vernomen dat onder de vluchtelingen uit Oekraïne zich ook Roma bevinden. Onder andere door de taalbarrière en cultuurverschillen ontstaan er problemen in de noodopvang. Wij zijn op verzoek van enkele gemeenten ook al betrokken geweest bij het oplossen van een aantal situaties.

Step-Up4Youth en Zas Angle zijn Roma-stichtingen in Lelystad en Amsterdam die zich inzetten voor sociale inclusie, participatie, integratie en emancipatie van Roma in de Nederlandse samenleving, met de focus op Roma kinderen.

Ons streven is het verbeteren van wederzijds begrip, vertrouwen en respect tussen Roma en niet-Roma, maar ook tussen Roma en “officiële instanties", waar vaak veel onbegrip en wantrouwen heerst.

Hiri Petrov is voorzitter van Step-Up4Youth en heeft jarenlang ervaringen met mediation tussen Roma en niet-Roma culturen. Zo is de stichting mediator bij situaties die spelen op een lokale school in Lelystad, maar ook tussen Roma en niet-Roma families in persoonlijke sferen.

Milutin Pavlovic is oprichter van Zas Angle en heeft jarenlang ervaring met het de-escaleren van situaties in families met multi-problematiek en met alleenstaande door Europa rondreizende Roma minderjarigen.

Wij willen onze expertise inzetten om de hulpacties voor de Oekraïense vluchtelingen te ondersteunen, met name bij de vluchtelingen met een Roma achtergrond. Step-Up4Youth en Zas Angle staan klaar om de Roma gerust te stellen en zich veilig en welkom te laten voelen in deze zware tijden. En om escalaties van problemen in de noodopvang te voorkomen en op te lossen.

Wij lichten ons aanbod en onze werkwijze graag toe in een gesprek en we horen graag waarbij wij kunnen helpen.

Met vriendelijke groet,

Hiri Petrov - Step-Up4Youth
Milutin Pavlovic - Zas Angle

- Artikel

Roma-intermediairs: groeiend vertrouwen
in een landelijk netwerk

‘Roma worden over één kam geschoren, maar er zijn talloze subgroepen. Elke groep heeft eigen gebruiken, gewoonten en levenswijzen. Hoe met hen om te gaan en waar rekening mee te houden verschilt. Hoe meer goede informatie je hebt, hoe beter je hulp kunt bieden.’

— Milutin Pavlovic


Lees het hele artikel op Kennisplatform Integratie & Samenleving

Trots ! Op het stripboek


De Geschiedenis van de Roma in Europa

Op zoek naar informatie over de geschiedenis van de Roma, ontdekte Milutin Pavlovic in 2019 het Poolse stripboek De Geschiedenis van de Roma in Europa, uitgebracht door de Poolse NGO Prom. Zij gaven toestemming om het stripboek te vertalen en in Nederland uit te brengen. En eindelijk... in januari 2021 is het stripboek in Nederland gepubliceerd ! In februari zijn de eerste exemplaren overhandigd aan de directie van het Leger des Heils.

Trouw aan traditie van de Romanipen, omgeven door een aura van mysterie, besloten vastberaden Roma nomaden vanuit India de Arabische Zee en de Golf van Bengalen over te steken. Zij stonden in de vijftiende eeuw aan de poorten van West-Europa. Dankzij de succesvolle vermomming als pelgrims, verwelkomde de bevolking van Europese steden en dorpen hen met open armen. Zij vroegen zich af waar deze exotische mensen vandaan kwamen, waar zij naartoe gingen en welke krachten hen vooruit dreven.

Dit verhaal toont het pad dat Roma door de eeuwen heen hebben afgelegd. Van de landen in het Oosten, via het Byzantijnse Rijk, om uiteindelijk Polen en andere landen in Oost- en West-Europa te bereiken. Van enthousiast ontvangst tot assimilatiepogingen, onderdrukking en afwijzing. En ondanks de tegenslagen, de Porajmos en verwoestingen die plaatsvonden tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn de Roma niet van hun pad afgedwaald, omdat hun reis niet is volbracht.

Stripboek

Het eerste Roma stripboek in het Nederlands

De Geschiedenis van de Roma in Europa

Bestellen? Het stripboek kost €14,95 + €3,84 verzendkosten (totaal €18,79).

U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL39INGB0007811892
t.n.v. Stichting Zas Angle, o.v.v. stripboek.

Stuur een mail met uw adresgegevens naar: info@zas-angle.nl

Zodra het bedrag op de rekening staat, sturen wij u een exemplaar toe.